Dominee Beer en Siep gaan naar de kerk

Lees en leer meer bij het boekje

Lees meer over de schuingedrukte woorden uit het boekje. Klik rond op de plaat om meer te leren over deze woorden.

Ds-beer-en-siep-gaan-naar-de-kerk
Koster Liedboek Kerk Dominee Ouderling Toga Orgel Bijbel en Preek Bidden Collecte Zegen

Koster


Een koster heet mensen welkom in het kerkgebouw. Hij of zij zorgt ervoor dat alles voor, tijdens en na de dienst goed loopt. Hij regelt ook de koffie, de limonade en de koekjes. Vaak doet hij dit niet alleen, er zijn mensen die hem helpen.

Vraag: Ben jij goed in helpen? Zou jij koster willen zijn? 

Liedboek

In het liedboek staan de liedjes die we in de kerk zingen. Sommige mensen nemen het boek mee van thuis. In het kerkgebouw ligt vaak ook een hele stapel.

Vraag: Houd jij van zingen? Wat is je leukste liedje? Kan je dat liedje op verschillende manieren zingen? (hard/zacht, langzaam/snel, vrolijk/droevig)

Kerk

De kerk is waar mensen - groot en klein, jong en oud - samenkomen om te zingen, te bidden, elkaar te ontmoeten en verhalen te horen over God en Jezus. Een kerk is dus niet alleen het kerkgebouw, maar elke plek waar mensen die geloven samen zijn kun je ‘kerk’ noemen.

Vragen:

Ben je wel eens in een kerkgebouw geweest? Hoe vond je dat? Wat gebeurt er in de kerk of wat denk je dat er gebeurt? Hoe ziet het kerkgebouw er bij jou uit?

Wat vind jij het mooiste aan een kerkdienst?
Wat vind je moeilijk als je in een kerkdienst bent?

Opdrachtje:
Maak een foto of een tekening van een kerk. Of bouw eens een kerk met duplo/lego/blokken.

Dominee

Een dominee is de meneer of mevrouw die de kerkdiensten leidt. Hij of zij staat vooraan in de kerk en bidt en vertelt over God en Jezus. Mensen die iets moois meemaken, of juist iets verdrietigs, of die meer van het geloof willen weten kunnen naar de dominee gaan om te praten of te bidden.

Vragen:

Ben je wel eens een dominee tegen gekomen?
Wie is dominee bij jullie in de buurt? 

Ouderling

Een ouderling hoeft niet oud te zijn. Het is een meneer of mevrouw die zorgt dat het allemaal goed gaat in de kerk. Hij of zij zorgt een beetje voor de mensen in de gemeente, vraagt hoe het met hen gaat en soms bidt hij of zij met hen.

Een ouderling zit in de kerkenraad. Dat is een moeilijk woord voor de mensen die ervoor zorgen dat de dingen in de kerk goed gaan. Er zijn ook diakenen die zorgen voor mensen die hulp nodig hebben en mensen die gaan over het geld van de kerk.

Vragen:

Ken jij iemand die wel een beetje extra aandacht kan gebruiken?

Opdracht:
Maak een mooie tekening voor iemand die wel wat aandacht kan gebruiken en stuur deze op/ breng deze langs.

Toga

Een toga is het kledingstuk – het lijkt een beetje op een jurk - dat de dominee draagt tijdens de kerkdienst. Zo kun je zien dat hij of zij de dominee is. Sommige toga’s  zijn wit, andere zwart of grijs. Sommige dominees hebben een soort sjaal om, dat heet een stola. Die stola heeft verschillende kleuren, rood, groen, wit of paars. Het zijn de kleuren van het kerkelijk jaar.

Vragen:
Waarom denk je dat een dominee bijzondere kleren draagt?

Orgel

Op een orgel kun je muziek maken: het is een groot instrument, meestal voor- of achterin een kerkgebouw. Vaak maken we in de kerkdienst hiermee muziek. Een orgel speelt (eigenlijk) niet vanzelf, maar wordt bespeeld door een meneer of mevrouw. Die noemen we de organist. Soms zijn er ook andere muziekinstrumenten in de kerk. Bijvoorbeeld een piano, een fluit of een viool, of een bandje.

Bijbel en Preek

De Bijbel is het boek met verhalen over God. Het is voor mensen die geloven heel belangrijk. In de kerk lezen we altijd een verhaal uit de Bijbel. De bijbel bestaat uit twee delen, in het eerste deel horen we veel verhalen over God. We kunnen God niet zien, maar toch geloven we dat Hij er is omdat we Hem wel voelen en ervaren in ons en om ons heen. In de Bijbel staan veel verhalen over God waarin staat dat Hij bij de mensen wil zijn en voor hen wil zorgen. Het tweede deel van de Bijbel gaat veel over Jezus. In die verhalen horen we dat als we meer van God willen snappen, we naar Jezus moeten kijken. Hij wordt de zoon van God genoemd. Hij houdt van alle mensen en leert ons dat we niet alleen aan onszelf moeten denken maar ook aan de mensen om ons heen, ook als het niet onze vriendjes zijn.

In de kerk lezen we altijd een verhaal uit de Bijbel. Daarna legt de dominee uit wat het verhaal betekent. Dit heet de preek.

Vragen:
Weet jij een bijbelverhaal? Kan je vertellen hoe het gaat?

Opdrachtje:
Kan je ook een bijbelverhaal naspelen, met lego/duplo/playmobil?

 

Bidden

Bidden is praten met God. De meeste mensen vouwen hun handen samen en doen hun ogen dicht als ze bidden. Dit doen we om aan God te kunnen denken. Je kan God danken voor mooie en leuke dingen en je kan bidden voor dingen die je moeilijk vindt of verdrietig.

In de kerk wordt bijna elke dienst het Onze Vader gebeden, een gebed dat ook in de Bijbel staat (Matteüs 6 : 9 e.v.). Het Onze Vader gaat zo:

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

Vragen:
Praat jij wel eens met God? Waar zou jij graag voor willen danken en bidden?

Collecte

Aan het einde van een kerkdienst is er vaak een collecte. Je mag dan geld geven. Vaak zijn er twee collectes: eentje voor het werk van de kerk en eentje voor een goed doel.

Vragen:
Voor wie wil jij geld ophalen?

Zegen

Aan het einde van de kerkdienst hoor je altijd de zegen. Dat zijn goede woorden van God die de dominee meegeeft als we weer de kerk uit gaan.  God zegt tegen je: Ik ben blij met jou en Ik ga met je mee. Je bent niet alleen.”